ملک های فروش

فیلتر
مرتب سازی توسط

ویلا زیباکنار 100 متری شمال جاده

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا زیباکنار شهرکی 120 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار 100 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا زیباکنار نوساز 120 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار دوبلکس 145 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار – استخر دار 150 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع
1 3 4 5