ملک های ویلا

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش ویلا زیباکنار 100 متر

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار 143 متر

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 143 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 143 متر مربع

ویلا شهرکی زیباکنار لوکس نوساز

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا زیباکنار 100 متری شمال جاده

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا زیباکنار شهرکی 120 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار 100 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

ویلا زیباکنار نوساز 120 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار دوبلکس 145 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع

فروش ویلا زیباکنار – استخر دار 150 متری

زیباکنار

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع

ویلا اجاره-شیک

رشت زیبا کنار

350,000 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
350,000 تومان / روزانه
2 اتاق خواب 1 حمام 90 متر مربع
1 3 4 5